LỚP IELTS NỀN TẢNG

MẦM (4.0 - 5.0)

- Lớp học được thiết kế giúp học viên tiếp cận bài thi IELTS một cách tổng quát nhất thông qua 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, và Viết.
- Học viên làm quen với cấu trúc đề thi và cách làm bài thi Nói và Viết.
- Học viên làm quen với các dạng đề Đọc và Nghe.

Học phí Kinder IELTS

Các kỹ năng được học trong lớp bao gồm:

  • Nghe - Đọc (các dạng câu hỏi, và kĩ năng làm bài)
  • Nói - Viết (giới thiệu các dạng đề Writing & Speaking)
  • Luyện viết đoạn và trả lời Speaking cơ bản

Các học Viên nổi bật

tại Kinder IELTS

Xem tất cả

Đăng ký nhận tư vấn tại Kinder IELTS

Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc trong 24h làm việc