LỚP PHỤ TRỢ IELTS

BÓN (Đầu vào 5.0)

- Khóa học bổ trợ Nghe - Đọc cho học viên khóa Lá có nhu cầu
- Học viên vận dụng các kỹ năng ngôn ngữ để làm bài thi Nghe và Đọc một cách hiệu quả nhất.
- Hỗ trợ học viên nắm được chiến lược làm bài và quản lý tốt thời gian trong phòng thi.

Học phí Kinder IELTS

Các kỹ năng được học trong lớp bao gồm:

  • Đọc hiểu (kỹ năng làm bài hiệu quả cho nhiều dạng câu hỏi khác nhau và quản lý tốt thời gian làm bài)
  • Nghe hiểu (kỹ năng làm bài hiệu quả cho nhiều dạng câu hỏi khác nhau và quản lý tốt thời gian làm bài)

Đăng ký nhận tư vấn tại Kinder IELTS

Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc trong 24h làm việc