LỚP IELTS ĐÀO SÂU

CHỒI (5.0 - 6.0)

- Lớp học dành cho học viên đã có nền tảng ngữ pháp và từ vựng , được thiết kế theo công thức 8 - 8 - 8 giúp học viên rèn luyện đầy đủ 4 kỹ năng một cách chuyên sâu.
- Học viên được tiếp cận toàn bộ các dạng bài trong cả 4 kỹ năng.
- Học viên được rèn luyện chuyên sâu để phát triển ý tưởng, kết hợp từ vựng và ngữ pháp cho bài thi Viết - Nói.

Học phí Kinder IELTS

Các kỹ năng được học trong lớp bao gồm:

  • Nghe - Đọc (các dạng câu hỏi, và kĩ năng làm bài)
  • Nói - Viết (các dạng đề và hướng tiếp cận hiệu quả cho band 6)

Các học Viên nổi bật

tại Kinder IELTS

Xem tất cả

Đăng ký nhận tư vấn tại Kinder IELTS

Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc trong 24h làm việc