LỚP IELTS NÂNG CAO

LÁ (6.0 - 6.5+)

- Lớp học giải đề chuyên sâu Writing và Speaking giúp học viên sẵn sàng tham gia kì thi IELTS.
- Học viên được tiếp cận các đề thi Nói và Viết với độ khó sát với đề thi thật.

Học phí Kinder IELTS

Các kỹ năng được học trong lớp bao gồm:

  • Giải đề Viết (các dạng đề và hướng tiếp cận hiệu quả cho band 7)
  • Giải đề Nói (các dạng đề và cách tư duy hiệu quả cho band 7)

Các học Viên nổi bật

tại Kinder IELTS

Xem tất cả

Đăng ký nhận tư vấn tại Kinder IELTS

Vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc trong 24h làm việc